Chirurgia stomatologiczna to jedna z dziedzin stomatologii obejmująca postępowanie zabiegowe w zakresie jamy ustnej, często wspomagająca także pozostałe obszary stomatologii, jak: endodoncję (leczenie kanałowe), protetykę stomatologiczną, periodontologię oraz implantologię.

 

Działania w obrębie chirurgii stomatologicznej skupiają się na:

Chirurgii tkanek twardych – obejmuje ekstrakcję (usuwanie zębów), hemisekcję (usunięcie chorobowo zmienionego fragmentu zęba), resekcję (usunięcie wierzchołka korzenia), usuwanie torbieli korzeniowej, zawiązków zębów, odsłonięcie zębów zatrzymanych podczas leczenia ortodontycznego, kortykotomię ortodontyczną, plastykę wyrostka, implanty.

 

Chirurgii tkanek miękkich: – plastyka połączenia ustno-zatokowego, punkcje i operacje zatok szczękowych, zabiegi z zakresu periodontologii (kiretaże zamknięte i otwarte, zabiegi płatowe), korekcja dziąseł i plastyka błon śluzowych, pogłębianie przedsionka, plastyka wędzidełka, biopsja podejrzanych zmian śluzówek.

 

Chirurgii rekonstrukcyjnej – sterowana regeneracja kości-odbudowa utraconej kości, podniesienie dna zatoki szczękowej, transpozycja nerwu zębodołowego dolnego, rozszczepienie wyrostka,  uzupełnianie ubytków kostnych, waskularyzowana segmantalna osteotomia(VSO), przeszczepy bloków kostnych.

 

Chirurgii urazów – po wypadkach i mechanicznych urazach, obejmuje wygładzanie ostrych krawędzi zębów, wypełnianie ubytków, stabilizację zębów.

 

Wszystkie zabiegi chirurgiczne począwszy od najprostszych ekstrakcji zębów, po bardziej skomplikowane zabiegi usuwania zębów mądrości czy resekcji wierzchołków korzeni, przeszczepu dziąsła, odbudowy kości oraz wszelkie inne wykonywane są w  naszej klinice w znieczuleniu miejscowym (nasiękowym, przewodowym, śródwięzadłowym). Pacjentom z dużym lękiem przed interwencją lekarską lub szerokim zakresem zabiegu proponujemy leczenie z zastosowaniem zaawansowanych form znieczulenia-analgosedacja dożylna lub znieczulenie ogólne (narkoza).

 

Każdorazowe przygotowanie do przeprowadzenia zabiegu chirurgicznego poza badaniem lekarskim wymaga stosownej diagnostyki obrazowej. W naszej klinice od 2002r. dysponujemy systemem radiologii cyfrowej. W 2010r. w całości wymieniliśmy sprzęt rentgenowski obecnie stosujemy wyłącznie cyfrowe badania rentgenowskie odpowiednio do potrzeb: przylegające na czujnikach radiografii wielkości 2x3cm (2D), warstwowe – pantomogram (2D) lub trójwymiarowe (3D) tomografię stożkową/wolumetryczną.

 

Pacjenci obciążeni kardiologicznie i przyjmujący leki „rozrzedzające krew” na wizycie kwalifikującej są informowani o indywidualnym, odpowiednim do ich schorzeń ogólnych sposobie przygotowania, terminie zabiegu i postępowaniu pooperacyjnym.

 

Wszystkie zabiegi chirurgiczne prowadzimy z zachowaniem należytych zasad aseptyki i antyseptyki, w sposób minimalnie inwazyjny. Takie postępowanie jest możliwe dzięki odpowiedniemu doświadczeniu chirurga i bogatemu wyposażeniu w zakresie instrumentarium i urządzeń. Od lat w naszej klinice stosujemy urządzenia do cięcia kości z wydajnym i automatycznym chłodzeniem, są to zaawansowana wiertarka chirurgiczna ze światłem-fizjodeyspenser i ultradźwiękowy aparat do cięcia kości i zębów Piezosurgery. Do zabiegów na tkankach miękkich używamy noża elektrycznego wysokiej częstotliwości.

 

Charakterystyka najczęściej wykonywanych zabiegów chirurgicznych:

Ekstrakcja (usunięcie) zęba

Zabieg polegający na usunięciu zniszczonego zęba lub korzenia i usunięciu zmienionych tkanek z zębodołu i okolicy wierzchołka. Ekstrakcja zawsze przeprowadzana jest w sposób minimalnie inwazyjny. Czasem niezbędne jest szycie dziąsła nad zębodołem.

Hemisekcja

Hemisekcja polega na usunięciu części korony i korzenia zęba nieodwracalnie zniszczonego. Następowym działaniem jest odbudowa protetyczna zęba.

Plastyka wędzidełka

Wędzidełko to fałd śluzówki i tkanek podśluzowych pomiędzy dziąsłem a wargą górną lub dolną. Gdy wędzidełko jest zbyt krótkie powodować może odsłanianie szyjek zębów, utrudniać wymowę, leczenie protetyczne lub ortodontyczne. Leczenie takiego problemu sprowadza się do specjalnej plastyki powodującej wydłużenie wędzidełka i zmiany oddziaływania na uzębienie.

Resekcja wierzchołka zęba

Resekcja jest to zabieg chirurgiczny, którego celem jest usunięcie chorobowo i nieodwracalnie zmienionych fragmentów wierzchołka korzenia/korzeni zęba wraz z zakażonymi tkankami miękkimi tej okolicy. Taki stan jest zawsze następstwem zakażenia w obrębie kanału zęba, które przeszło poza wierzchołek–do kości. Zabieg resekcji uzupełnia w naturalny sposób leczenie kanałowe i daje wielokrotnie większe szanse na utrzymanie i wykorzystanie zęba. W przypadku gdy jama po usunięciu wierzchołka wraz z ziarniną lub torbielą jest większa jak 5 mm należy ja wypełnić kością lub biomateriałem w celu odbudowania kości tej okolicy. Zwiększa to szanse na długoletnie utrzymanie zęba jak również poprawia warunki kostne do implantacji w przypadku konieczności usunięcia zęba.

Usunięcie zęba zatrzymanego

Ząb zatrzymany to taki, który z powodu braku miejsca lub niewłaściwego ułożenia nie mógł prawidłowo wyrosnąć – pokryty jest kością i/lub dziąsłem.

Biopsja

Biopsja wszystkie zmiany patologiczne należy usunąć i zbadać pod mikroskopem. W znacznej części na tym leczenie się kończy, czasem jednak niezbędne jest rozszerzenie postępowania chirurgicznego lub nawet leczenie szpitalne.

Implanty

Nieodłącznymi następstwami zabiegu, a tym samym urazu chirurgicznego są ból, obrzęk, stan zapalny a czasem szczękościsk (w przypadku zabiegów w zakresie zębów mądrości i w ich okolicy). Pacjent zawsze otrzymuje pisemne zalecenia dotyczące postępowania po zabiegu, ułatwiające funkcjonowanie w ciągu kilku kolejnych dni, zminimalizowanie jego następstw oraz zwiększające bezpieczeństwo i komfort w okresie po zabiegu.

 

Wszystkie zabiegi chirurgiczne i implantologiczne w ADP Clinic przeprowadza lek. med. Dariusz Pituch specjalista chirurgii ogólnej i szczękowo-twarzowej.

Facilities
No architectural barriers
No architectural
barriers
WiFi
WiFi
Payment by card
Payment
by card
Why ADP Clinic?
Experience
Experience
Complexity
Complexity
Equipment and diagnostics
Equipment and
diagnostics