Stomatologia zachowawcza

Stomatologia zachowawcza to dziedzina zajmująca się leczeniem próchnicy zębów. Mało osób wie, że jest to choroba zakaźna, którą można przenosić i która – w rezultacie – może doprowadzić do poważnych, zdrowotnych konsekwencji. Chore zęby są ogniskami zakażenia w jamie ustnej, a bytujące w nich bakterie mogą, razem z krwią, wędrować po całym organizmie. Końcem tej niebezpiecznej wędrówki mogą być nerki, stawy, narząd wzroku czy serce. W naszej Klinice robimy wszystko, aby jak najwcześniej zdiagnozować problem, a nawet – jeśli to tylko możliwe – w porę mu zapobiec. W tym celu wykorzystujemy ozonoterapię, lasery diagnostyczne i najnowocześniejsze osiągnięcia w radiologii (radiowizjografia, tomograf). Pracujemy w powiększeniu (lupy, mikroskop), stosujemy materiały do wypełnień najbardziej znanych firm w Polsce i zagranicą. Są to kompozyty nanocząsteczkowe.

Leczenie kanałowe

Kiedy próchnica rozprzestrzeni się w zębie i osiągnie głęboki poziom, dochodzi do zakażenia bakteryjnego miazgi zęba. To najgłębiej umiejscowiona tkanka odpowiedzialna za jego żywotność i reakcje bólowe. Konsekwencją tego stanu jest konieczność usunięcia zapalnej lub martwej już miazgi z korony zęba i jego korzeni. Leczenie takie nazywamy leczeniem kanałowym. Zabieg ten wykonujemy w znieczuleniu, stosując izolację pola zabiegowego (przy pomocy koferdamu, ślinociągu), elektryczny pomiar długości kanałów (przy pomocy endometru), powiększenie (osiągane dzięki lupom i mikroskopowi), ultradźwiękowe metody udrażniania i płukania kanałów, ozon do dezynfekcji oraz chemiczno-mechaniczne metody ich opracowania (narzędzia rotacyjne Ni-Ti). Po opracowaniu kanałów konieczne jest dokładne i szczelne ich wypełnienie. W tym celu używamy materiału, który od wielu lat skutecznie chroni zęby przed ponownym zakażeniem. To gutaperka, substancja kauczukopodobna wraz z uszczelniaczami. Podgrzana do wysokiej temperatury i podana do wnętrza znieczulonych kanałów dokładnie i na długo zabezpiecza ząb przed infekcją bakteriami i stanowi barierę, dzięki której nie przedostaną się w głąb organizmu. Prawidłowe leczenie przewodowe to takie, kiedy wszystkie kanały zostaną odnalezione, a następnie szczelnie i dokładnie wypełnione materiałem zastępującym miazgę. Nie jest to jednakmożliwe w każdym przypadku. Skomplikowana budowa anatomiczna korzeni, jak również połączenia – labirynty w świetle samych kanałów, mogą spowodować, że prawidłowe leczenie staje pod znakiem zapytania. Często też infekcja jest już tak zaawansowana, że przekracza granice korzenia zęba, dociera do kości i okolicznych tkanek, a leczenie kanałowe okazuje się niewystarczające, gdyż ból i stan zapalny utrzymują się dalej. Wtedy decydujemy się na zabiegi chirurgiczne, ponieważ tylko w ten sposób możemy wspomóc organizm w walce z chorobą (resekcja, hemisekcja, radektomia, ekstrakcja).

Facilities
No architectural barriers
No architectural
barriers
WiFi
WiFi
Payment by card
Payment
by card
Why ADP Clinic?
Experience
Experience
Complexity
Complexity
Equipment and diagnostics
Equipment and
diagnostics