Dariusz Pituch – Certyfikaty

DARIUSZ PITUCH

Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego UM w Lublinie. Od dwudziestu lat praktykuje w zakresie chirurgii ogólnej i twarzowo-szczękowej, a od blisko piętnastu zajmuje się implantologią.