Dla Pacjenta

ADP Clinic Lublin

Pierwsza wizyta w ADP Clinic

Pacjentów, pojawiających się w Naszej Klinice po raz pierwszy prosimy o przybycie ok 15 minut przed wyznaczonym terminem. Jest to czas przeznaczony na wypełnienie karty pacjenta, dokumentów dotyczących RODO i wywiadu zdrowotnego. Wszystkie te dokumenty stanowią komplet dokumentacji medycznej i wymagane są przepisami prawa. Bez wypełnienia wspomnianych dokumentów, nie będziemy mogli przyjąć Państwa w ADP Clinic.

! Pacjenci poniżej 18 roku życia zobowiązani są do pojawienia się w gabinecie z rodzicem lub ustanowionym opiekunem prawnym.

ADP Clinic Lublin

Kompleksowość leczenia

Pacjentów ADP Clinic leczymy w sposób kompleksowy.
Oznacza to, iż wszystkie niezbędne konsultacje, badania i prześwietlenia przeprowadzimy w naszej klinice na miejscu.

strzałka
ADP Clinic Lublin

Wizyty w ADP Clinic Lublin

Cały proces rozpoczyna się od konsultacji . Obejmuje ona wywiad, badanie klinicznie, wykonanie i analizę niezbędnych badań RTG, ustalenie potrzeb i oczekiwań Pacjenta oraz możliwości terapeutycznych. Na tej podstawie przygotowujemy i przedstawiamy plan leczenia.

Zawsze przydatna będzie dokumentacja związana z przebytym już leczeniem stomatologicznym i medycznym, wyniki wykonanych wcześniej badań jak również zdjęcia RTG. W niektórych sytuacjach wymagana jest konsultacja z lekarzami innych specjalności, również nie związanych bezpośrednio ze stomatologią.

Po ustaleniu potrzeb leczniczych i planu leczenia, ustalamy wizyty związane z jego realizacją. W miarę możliwości staramy się dostosować do czasu którym Państwo dysponują i określić przewidywaną długość wizyty.

Tego typu wizyty planowane są przez rejestrację na ok. 15 minut. Bardzo często podczas tych wizyt okazuje się że niezbędne jest przeprowadzenie leczenia – usunięcie próchnicy, higienizacja. Są to zabiegi wymagające większej ilości czasu. W takim wypadku pacjenci muszą być świadomi że rozpoczęcie leczenia będzie możliwe dopiero po zarezerwowaniu kolejnej wizyty.

Prosimy o zgłaszanie tego faktu podczas rejestracji telefonicznej.
Kierowani doświadczeniami z lat wcześniejszych praktykujemy obecnie krótkie konsultacje przed umówieniem właściwej wizyty, na której możemy zrealizować zadania postawione przed nami i opisane w skierowaniu od lekarza prowadzącego. Takie krótkie wizyty mają na celu wyeliminowanie niezamierzonych, jednak wcale nie tak rzadko, niemożliwych do zrealizowania działań które stawiają przed nami lekarze kierujący. Prosimy zrozumieć, że często zadania zlecane przez innych lekarzy wymagają stosunkowo dużej ilości czasu , czasami specjalnego przygotowania gabinetu oraz zespołu, głównie z powodu stopnia skomplikowania zlecanego działania. Wówczas to cały zespół jednostanowiskowy musi być gotowy do działania.

Każdą wizytę pacjentów w ADP Clinic staramy się potwierdzić telefonicznie bądź przez wiadomość SMS.

W przypadku niemożności pojawienia się w zaplanowanym terminie, prosimy o jak najszybszy kontakt z Państwa strony.

Brak możliwości kontaktu i potwierdzenia wizyty ze strony pacjenta traktujemy jako jej anulowanie.

Masz pytania?
Zadzwoń do nas +48 81 528 02 09 Pn – Pt 9:00 – 20:00, napisz do nas na adp@adpclinic.pl lub wypełnij Formularz