dr Dariusz Pituch jako wykładowca na spotkaniu MINEC

dr Dariusz Pituch, współwłaściciele ADP Clinic na konferencji

Podnoszenie kwalifikacji i poznawanie nowości branżowych to konieczność w stomatologii. W miniony weekend wzięliśmy udział w całodziennej sesji dla lekarzy implantologów, chirurgów i protetyków, którą prowadził prof. Linkevičius.

Audytorium liczyło około 200 słuchaczy. Spotkanie było dla nas cenne merytorycznie, a rozmowy w kuluarach wartością dodaną.

Implantologia w bocznych odcinkach żuchwy – doświadczenia własne

W sobotę dr Dariusz Pituch, współwłaściciel ADP Clinic, wystąpił jako wykładowca na spotkaniu MINEC – Megagen International Network of Education and Clinical Research, gdzie wygłosił wykład dla elitarnego grona doświadczonych lekarzy. Panel zatytułowany “Implantologia w bocznych odcinkach żuchwy – doświadczenia własne” dotyczył rekonstrukcji implanto-protetycznych w oparciu o dwudziestopięcioletnie doświadczenie doktora. Bez fałszywej skromności musimy przyznać, że prezentacja spotkała się z dużym zainteresowaniem i pozytywnym odbiorem słuchaczy.

Sinus lift zastosowanie w praktyce – wykład dla implantologów

W weekend 1.10 dr Pituch będzie prowadził praktyczny kurs “Sinus lift zastosowanie w praktyce” dla implantologów. 

Cieszymy się, że w naszym zespole są osoby uznawane w środowisku lekarzy stomatologów za autorytety, od których warto się uczyć. Państwa zaś serdecznie zapraszamy do leczenia w naszej Klinice i korzystania z wiedzy i doświadczenia na najwyższym poziomie naszych specjalistów.

Galeria zdjęć z wydarzenia:

 

0 comments on “dr Dariusz Pituch jako wykładowca na spotkaniu MINEC

Comments are closed.